TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Technik Architektury Krajobrazu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W NASZEJ SZKOLE:

-przygotowujemy uczniów do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność obejmującą projektowanie, zakładanie i pielęgnowanie różnych obiektów architektury krajobrazu,

-w zakresie szkolenia praktycznego współpracujemy z renomowanymi firmami zajmującymi się architekturą krajobrazu: Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Ogrodem Botanicznym UAM w Poznaniu,

-absolwent ma możliwość samozatrudnienia przez podjęcie działalności gospodarczej w obrębie usług związanych z zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni.