W roku stulecia Powstania Wielkopolskiego

W roku stulecia Powstania Wielkopolskiego, którego znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości jest ciągle niedocenione, nawet w Wielkopolsce - społeczność ZS im. J. i W. Zamoyskich uczestniczyła w programie Powiatu Poznańskiego mającym upowszechniać wiedzę o tym ważnym wydarzeniu. Uczniowie wszystkich klas zwiedzili ekspozycję Muzeum w Lusowie, poświęconą walkom powstańczym i osobie drugiego dowódcy - gen. Józefa Dowbór - Muśnickiego, który spoczywa na miejscowym cmentarzu. Lekcje muzealne pogłębiły naszą świadomość wielkiego wkładu Wielkopolan w dzieło odrodzenia Polski na rozbiorach. 

Dorota Filipiak