XVI Prezentacja Poezji Obcojęzycznej - Świat poezją malowany

16. 11. 2018 r. uczennica klasy 3TH Klaudia Bazan oraz uczennica klasy 3TI Katarzyna Mendyka wzięły udział w XVI Prezentacji Poezji Obcojęzycznej „Świat poezją malowany”, organizowanej przez Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego. Jak co roku, uczestnicy zaprezentowali się w trzech kategoriach językowych: języku rosyjskim, języku niemieckim oraz angielskim.

Klaudia i Katarzyna zaprezentowały utwory poetki i pisarki kanadyjskiej Margaret Atwood.

Klaudia wybrała wiersz „Spelling”, który porusza trudną tematykę opresji kobiet zarówno w odległej przeszłości, jak i we współczesnym społeczeństwie. Z kolei Katarzyna recytowała wiersz „A Sad Child”, w którym mowa o często nie traktowanym z należytą powagą problemie depresji u dzieci.

Reprezentantkom naszej Szkoły należy pogratulować udanego występu oraz dojrzałego wyboru prezentowanych utworów. Klaudia i Katarzyna otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz zostały nagrodzone przez nauczyciela przygotowującego je do konkursu ocenami z języka angielskiego oraz punktami z zachowania za udział w konkursie przedmiotowym.

Anna Maciejewska