Przygotowanie maturzystów do wystąpień publicznych

Instytut Psychologii UAM ma przyjemność zaprosić uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w Mitingach Umiejętności Społecznych. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów szkół średnich Instytut Psychologii UAM stworzył cykl warsztatów rozwijających umiejętności społeczne - Mitingi Umiejętności Społecznych. Celem tego projektu edukacyjnego jest rozwój wybranych kompetencji adolescentów przygotowujących się do podjęcia studiów, co wiąże się z pełnieniem nowych ról społecznych i zawodowych. W programie mitingów największy nacisk położono na przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych, co pomoże im wywrzeć pożądane wrażenie w trakcie matury ustnej i zredukować ich lęk z tym związany.

Mitingi Umiejętności Społecznych tworzy siedem warsztatów realizowanych w jedną z sobót każdego miesiąca od 20 października 2018 roku do 6 kwietnia 2019 roku. Każdy warsztat ma miejsce na terenie Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu i trwa 4 godziny. Zajęcia prowadzone są w kilku grupach liczących 12-15 uczestników. Osobami prowadzącymi zajęcia są studenci 4 i 5 roku psychologii, którzy pracują pod kierunkiem opiekuna naukowego. Udział w mitingach jest całkowicie darmowy, a każdy uczestnik otrzymuje dyplom poświadczający odbyte warsztaty. Uczniowie, którzy wezmą udział we wszystkich mitingach otrzymają specjalną nagrodę.

Zgłaszać się można pod adresem: https://goo.gl/forms/bT7o7vnJAmVUdFXV2

Wszystkich tegorocznych maturzystów serdecznie zapraszam

pedagog Anita Durowicz