Stypendia i nagrody dla uczniów szkoły ,,Zamoyskich”

 

24.10.2018 r. odbyła się uroczysta sesja oświatowa Rady Powiatu w Poznaniu, która tradycyjnie jak co roku w całości poświęcona była oświacie w Powiecie Poznańskim. Podczas swego wystąpienia starosta Jan Grabkowski wskazał na ogromne nakłady kładzione na rozwój infrastruktury szkolnej  w powiecie.  Kolejny raz zwrócił uwagę na fakt niezaprzeczalny, że od początku istnienia powiatu jednym z najważniejszych zadań było i jest inwestowanie w szkolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego. Na dowód tego, między innymi w październiku tego roku, zostało otwarte najnowocześniejsze w Polsce Centrum Kształcenia Praktycznego(CKP) w Swarzędzu, z którego będą korzystać także nasi uczniowie. Wartość inwestycji przekroczyła 35 milionów.

Sesja oświatowa to także czas, w którym uczniowie osiągający najwyższe wyniku w nauce (średnia 5,0), wybitni sportowcy zdobywający laury na arenach krajowych i nie tylko oraz wyróżniający się uczniowie szkół branżowych z rąk starosty za akceptacją Rady Powiatu w Poznaniu otrzymują stypendia naukowe (250,- miesięcznie przez okres 10-miesięcy), a także nagrody finansowe.

Miło mi oznajmić, że za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2017/18, 7-uczniów Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy zostało wyróżnionych stypendiami.                              Otrzymali je: Izabela Gromna, Izabela Świeczkiewicz, Natalia Jankowiak, Sandra Piaskowska, Aleksandra Krawczyk, Jędrzej Borowczak ,Filip Rokicki. Dodatkowo uczeń Szkoły Branżowej I stopnia  Bartosz Goraj otrzymał nagrodę za wysokie wyniki w kształceniu ogólnym i jakże ważnym kształceniu zawodowym.

Niech ta grupa ambitnych młodych ludzi naszej szkoły będzie inspiracją dla pozostałych .

Ogromne gratulacje dla Wyróżnionych i podziękowania dla Koleżanek i Kolegów będących współtwórcami sukcesu !!!

                                                                                                                  Wojciech Kaczmarek

                                                                                                                  Dyrektor ZS Rokietnica