Uroczysty apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

***** ZOBACZ GALERIĘ *****

Podniosła, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po rozbiorach - zgromadziła uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Zamoyskich na uroczystej akademii.  Rozpoczęliśmy od uroczystego odśpiewania 4 zwrotek Hymnu Państwowego. Słuchając narodowych pieśni w wykonaniu chóru szkolnego oraz strof patriotycznej poezji, mieliśmy okazję do głębszej refleksji nad istotą niepodległości Ojczyzny i patriotyzmu. Patriotyzm, którego rozumienie może się z czasem zmieniać, powinien jednak pozostawać nieodłączną cecha naszej ludzkiej postawy. Wszakże to miłość do Ojczyzny zrodziła wielkich poetów, nauczycieli, żołnierzy i pełnych poświęcenia twórców narodowej tożsamości na wszelkich polach. Świadomość tego pozwala dostrzegać własne życiowe powołania i piękne cele, do których możemy dążyć. Na zakończenie Dyrektor Wojciech Kaczmarek wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom Konkursu Poezji Patriotycznej.

Reprezentacja społeczności  naszej szkoły uczestniczyła również w gminnych obchodach rocznicy niepodległość, biorąc udział i zabezpieczając Bieg Niepodległości. Delegacja szkoły z Panem Dyrektorem na czele złożyła kwiaty pod Krzyżem Niepodległości i wysłuchała pięknego koncertu. 

Dorota Filipiak, Magdalena Statucka