Ostateczne wyniki egzaminów maturalnych 2018

Wyniki matur 2018 – po poprawkach

       Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała ostateczne wyniki egzaminów maturalnych z uwzględnieniem sesji poprawkowej 2018. Maturzyści Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy potwierdzili osiągniętymi wynikami bardzo wysoki poziom kształcenia i przygotowania. Dla zobrazowania kilka danych statystycznych:

Egzamin w skali kraju zdało 86% przystępujących z uwzględnieniem licealistów oraz techników z czego absolwenci liceum zdali w 90%, technikum 79%, a uczniowie technikum w Rokietnicy 97,7%. Wynik o 18,7% wyższy od średniej kraju dla technikum i o 7% wyższy od średniej liceum.

Analizując poszczególne przedmioty biorąc pod uwagę wyniki licealistów i techników:

język polski zdało 98% przystępujących w skali kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%

język angielski zdało 96% przystępujących w skali kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%

język niemiecki zdało 95% przystępujących w skali kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%

matematykę zdało 88% przystępujących w skali kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 96,7%

Na szczególna uwagę zasługuje wynik z matematyki, gdzie absolwenci technikum w skali kraju zdali na poziomie 82%, natomiast nasi technicy byli lepsi 14,7%.

Ogromne gratuluje dla Absolwentów za tak wspaniały wynik, a dla Grona Nauczycielskiego piękne podziękowania, życzenia wytrwałości, konsekwencji i dalszych sukcesów.

 

                                                                                                          Wojciech Kaczmarek

                                                                                  Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy