ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Odbiór świadectw

potwierdzających kwalifikacje zawodowe

w dniu  3 września 2018r. godz.9.00