Kwiecień miesiąc Pamięci Narodowej

Tradycyjnie w kwietniu społeczność ZS im. J. i W. Zamoyskich szczególnie pochyla się nad narodową przeszłością rozumiejąc, że podtrzymywanie polskiej historii jest naszym obowiązkiem, tak wobec przeszłych pokoleń, jak i tych, które przyjdą po nas. 24.04.2018r. uczniowie klas trzecich technikum zwiedzali Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII i złożyli kwiaty w miejscu straceń, podejmując trud refleksji nad tragedią, jaką niesie wojna. 25.04. na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klas drugich, odwołaliśmy się do dokonań twórców Konstytucji 3 Maja, by docenić również tych, którzy dla Ojczyzny pracowali, doprowadzając do wielkich narodowych osiągnięć. 

Dorota Filipiak

fot. Małgorzata Kolasa