Kursy "Gotowi do pracy" rozpoczęte

Kursy dla młodzieży technikum w ramach projektu unijnego „Gotowi do pracy” rozpoczęte!

10 kwietnia 2018 rozpoczęły się w naszej szkole długo wyczekiwane kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu 
„Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat PoznańskiCelem projektu jest  poprawa jakości nauczania i dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego dla 392 uczniów, w tym 139 uczennic w 5 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa zorganizowano kurs baristyczny, barmański oraz kelnerski. Technicy informatycy biorą udział w kursie przygotowania i testowania kabli światłowodowych, w kursie uprawnień SEP oraz szkoleniu z obsługi urządzeń sieciowych firmy CISCO. Nasi architekci krajobrazu dokształcają się na kursie obsługi pilarek spalinowych, nawadniania, rekultywacji terenów zdegradowanych, projektowania terenów zieleni oraz arborystyki, czyli pielęgnacji drzew na wysokości. Dodatkowo grupa 30 uczniów ze wszystkich kierunków nauczanych w naszym technikum rozwija swoje umiejętności interpersonalne.
Wszystkie kursy i szkolenia są organizowane przez profesjonalne firmy szkoleniowe, a zdobyta wiedza i umiejętności poświadczane certyfikatami. Głęboko wierzymy w to, że nowe umiejętności i kwalifikacje zdobyte podczas szkoleń przyczynią się do zwiększenia szans naszych uczniów na rynku pracy.
 
koordynator ds. projektów unijnych w ZS w Rokietnicy
Monika Hofman